Seznam nemocí s léčbou CBD

Seznam nemocí s možností léčby konopným CBD

https://www.cbdkonopi.cz/

A

Agorafóbie – strach z otevřených prostorů
Akutní myeloidní leukémie – rakovina krve vyskytující se převážně u starších pacientů
Alkoholismus – léčba projevů závislosti resp. zneužívání alkoholu
Alopecia areata – vypadávání / ztráta vlasů
Alzheimer  degenerativní onemocnění mozku

Amfetamínové závislosti – léčba lidí závislých na amfetaminech
Amyloidóza – je onemocnění, při kterém se mění struktura některých proteinů, ty se pak stávají nerozpustnými a hromadí se na různých místech těla
Angína Pektoris  onemocnění srdce
Ankylóza – onemocnění kostí nebo zubů
Anorexia  duševní onemocnění projevující se odmítáním a nechutí k jídlu
Arterioskleróza – kornatění cév
Aspergerův syndróm – je porucha autistického spektra. Při tomto  syndromu se projevuje narušení v oblasti sociální interakce, komunikace a vzorců chování
Astma – chronické onemocnění dýchacích cest
ADHD – Hyperaktivita  porucha pozornosti
Autismus – je pervazivní vývojová porucha, kterou charakterizují deficity v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti
Autoimunitní onemocnění – onemocnění, při kterém imunitní systém je nadměrně aktivní v rozpoznávání a ničení a napadá některé struktury vlastního těla.

B

Bolesti zad – bolesti plotýnek – vyhřezlé plotýnky
Bellova obrna – ochrnutí lícního nervu
Bipolární porucha – duševní onemocnění
Bulímie – je chorobné přejídání se s následným vyvoláním zvracení.

C

Crohnova nemoc – chronický zánět některé z částí trávicího traktu
Cystická fibróza – autozomálně recesivní dědičné onemocnění, které vzniká mutací genu pro CFTR na dlouhém raménku 7. chromozomu. Výsledkem je chronické poškození plic, slinivky a dalších orgánů
Cukrovka a její formy  snížená tvorba inzulínu, neschopnost organismu rozkládat cukry (souvisí s onemocněním pankreasu)

D

Depresívní stavy – duševní poruchy
Dušnost – plicní hypertenze může signalizovat vážnější onemocnění srdce
Darierovo onemocnění – chronické, geneticky podmíněné kožní onemocnění

 
 

Delírium Tremens – je obecné označení pro akutně vzniklou globální dysfunkci mozkového metabolismu, bez ohledu na to, která škodlivina (či jaké poškození mozku) takovou změnu vyvolalo.
Dermatomyozitída – je závažné zánětlivé onemocnění, při kterém nadměrná aktivita imunitního systému poškozuje vlastní tkáně, zejména kůži a svaly, ale i orgány těla – srdce, plíce, tlusté střevo, oči či nervový systém.
Divertikulitída – zánětlivé onemocnění výchlipek, výdutí střeva. Je to civilizační onemocnění. Začala se vyskytovat až v době, kdy se lidstvo naučilo spotřebovávat polotovary.
Dystýmie – porucha nálady, která se projevuje dlouhodobou depresivní rozladěností a podrážděností.

Dystónie– neurologická porucha, která se projevuje obtížemi při určitém pohybu nebo abnormálními, často až bizarními polohami těla. Svaly jsou v křeči – příčinou problému je porucha v centrálním nervovém systému, který jakoby do nich vysílal „nesprávné instrukce“.

E

Ekzém – neinfekční zánět kůže, který se na povrchu kůže může projevovat v podobě mozolů, mokvání, šupinek a strupů.
Endometrióza – onemocnění, při kterém se nacházejí ložiska děložní sliznice buď v jiných tkáních dělohy než ve svalovině nebo mimo dutiny děložní
Epidermolysis bullosa –vrozené, dědičné onemocnění kůže, které se projevuje její extrémní zranitelností – puchýře a otevřené rány vznikají již po drobném poranění kůže
Epididymitída – neurologické onemocnění charakterizované zánětem nadvarlete.
Epilepsie – tělesné neduševní onemocnění mozku

F

Feltyho syndrom – zvláštní a vzácná forma revmatoidní artritidy
Fibromyalgia  onemocnění způsobené změnami v některých chemických látkách v mozku a nervovém systému. Důsledkem je citlivost a bolesti typické pro některé části těla.

Friedreichova ataxie – dědičná genetická porucha, která napadá nervové buňky

G

Gastritida – zánět sliznice žaludku
Genitální herpes – po chlamydiemi druhé nejčastější infekční onemocnění pohlavních orgánů
Glaukóm (zelený oční zákal)  zvýšený nitrooční tlak
Gravesovo onemocnění – autoimunitní nemoc štítné žlázy. Dochází při ní k tvorbě stimulačních protilátek a je zvýšená tvorba hormonů tyroxinu a trijodthyroninu

H

Huntingtonovo onemocnění – je vzácné dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, charakteristické koordinovanými trhavými pohyby těla a snížením mentálních schopností postihující obě pohlaví.
Hypertenzie – přetrvávající zvýšení krevního tlaku nad hodnoty 140/90

Hyperventilace – onemocnění dýchacích orgánů ve kterém ventilace přesahuje metabolické požadavky, a má fyziologické důsledky.

Hypoglykémie – patologické onemocnění poklesu glykémie

Hashimotovo onemocnění  (Hashimotova tyroiditida) – autoimunitní onemocnění postihující štítnou žlázu.
Henochova-Schönleinova purpura  je vaskulitida postihující malé cévy. Krvácet mohou i cévy ve střevní stěně, pak se krví obarví i stolice.
Hemofílie – vrozená krvácivá nemoc. Je to genetická porucha, která způsobuje nedostatečnou tvorbu bílkoviny krevní plazmy

CH

Chemoterapie – i když je označována jako forma léčby, při jejím užívání dochází k takovému vedlejšímu poškození, že konopná léčba ani zdaleka nemá takové vedlejší resp. nežádoucí účinky na pacienta!
Chronický únavový syndróm – je porucha nejasné etiologie, při níž se postižený cítí bez zjevné příčiny stále vyčerpaný
Chronická bolest – je samostatná chorobná jednotka a speciální zdravotní problém. Považuje se za ni bolest trvající 3-6 měsíců. Právě při tomto onemocnění dochází k největšímu zneužívání resp. nadměrnému užívání opioidních léků
Chronické selhání ledvin – je stav, kdy je funkce ledvin snížena tak, že ledviny nejsou schopny udržet ze životem slučitelné složení vnitřního prostředí

I

Impotence – poruchy erekce
Insomnie – poruchy spánku

K

Kinetóza – je fyzický stav jedince, kdy vnímání pohybu vestibulární systémem nesouhlasí s vizuálními vjemy.
Kachexia – je závažná ztráta hmotnosti těla a schvácenost způsobená těžkou nemocí nebo dlouhodobé hladovění
Koktání  – porucha řeči, při níž je řeč neúmyslně přerušovaná opakováním jednotlivých slabik nebo částmi slov

L

Laterálna skleróza – Skleróza Multiplex – nervově degenerativní onemocnění
Lipomatóza – nadměrné hromadění tuků ve vnitřních orgánech
Lou Gehrigova onemocnění – onemocnění známé jako amyotrofická laterální skleróza – smrtelné neurodegenerativní onemocnění mozku
Lupus – lupus erythematosus – chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění, které má velmi rozmanité projevy. Onemocnění může postihnout kůži, klouby, a často i vnitřní orgány, jako jsou například ledviny, plíce, srdce nebo mozek. U každého pacienta se však onemocnění může projevovat jinak.
Lymska borelióza – infekční bakteriální onemocnění

M

Malígní melanóm – zhoubné nádorové onemocnění. Vychází z melanocytů, buněk produkujících barvivo melanin.
Maniodepresivní psychózy– duševní onemocnění
Melorheostóza – ortopedické onemocnění končetin
Mozková obrna – je závažné postižení hybného vývoje podmíněné prenatálním, perinatálním nebo časně postnatálním poškozením mozku.
Multiformný glioblastóm – nejzhoubnější forma mozkového nádoru
Mozkové nádory – rakovinové onemocnění

N

Neuralgia trojklanného nervu – je bolestivé chronické onemocnění tohoto nervu, které může být vyvoláno různými příčinami.
Non-Hodgkinov lymfóm – nádorové onemocnění lymfatického systému

O

Obezita – chorobné přibírání / nadměrná váha
Obscesívno kompulzívna porucha OCD – rozšířené duševní onemocnění, které se při správné diagnostice dá úspěšně léčit
Osteoartróza  nezánětlivé onemocnění kloubů a páteře

P

Panická porucha – úzkostná porucha, která se projevuje se opakovanými náhlým a často těžko předvídatelnými záchvaty úzkosti a strachu
Parkinsonova choroba  neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, která přímo souvisí s ubýváním nervových buněk v části mozku nazvané substantia nigra.
Pásový opar – virové onemocnění způsobené stejným virem, který způsobuje plané neštovice.
Periférní neuropatie – porucha lokálních nervových zakončení
Peritoneálna bolesť – kolikovité méně často vyskytující se bolesti v oblasti břicha
Plicní fibroza –  onemocnění plicního intersticia neznámého původu. Spouštěcí mechanismus onemocnění není dodnes znám
Poruchy spánku – Insomnia
Poruchy úzkosti – Deprese – zde je potřeba objektivní vyšetření pro případné vyloučení škodlivosti konzumace konopí
Porfýria – autozomálně dědičné (vrozená erytropoetycká porfyrie se dědí recesivní) metabolické onemocnění, jehož následkem je porucha tvorby hemu.
Post-Polio Syndróm (PPS) – rozumíme slabost vyskytující se po prodělané infekci obrny, a obtíže spojené většinou s bolestmi a stavy úplného vyčerpání.
Post traumatický stres (PTSD)  stav, kdy selže začlenění traumatického zážitku mezi ostatní každodenní zkušenosti (viz definice wikipedia)
Poškození a poruchy krční páteře nebo i cervikobrachiální syndrom – ortopedicko neurologická onemocnění
Predmenstruační syndrom (PMS) – je soubor cyklicky se opakujících tělesných a psychických obtíží vyskytujících se v druhé, tedy luteální fázi u žen.
Prostatitída –zánětlivé bakteriální onemocnění prostaty
Psoriáza –chronické onemocnění kůže při kterém vlastní imunitní systém spustí rychlý růst a zvýšené olupování buněk pokožky.

Průjem – je projevem onemocnění trávicího systému ale může být i indikací vážnějších onemocnění

R

Rakovinné onemocnění (viz. Různé formy onkologických onemocnění)  Pakreas
Raynaudův syndrom – onemocnění oslabující průtok krve postihuje nejčastěji drobné cévy na koncích prstů rukou a nohou
Reiterov syndrom – jako následek neléčeného onemocnění chlamydie trachomatis. Onemocnění je charakteristické společných výskytem zánětu kloubů, zánětu spojivek oka, zánětem močové trubice, jakož i kožními změnami.
Revmatoidní artritída  chronické, dlouhodobé zánětlivé onemocnění postihující zejména klouby, které vzniká proto, že imunitní systém nefunguje tak, jak by normálně měl fungovat (Viz. receptory CB2)
Různé formy bolestí hlavy (migréna, zvýšená hlučnost, stavy napětí) – v případě že se jedná o chorobné nebo chronické stavy bolesti hlavy
Růžovka – chronické onemocnění pokožky obličeje způsobené zvýšenou reaktivitou kapilár

S

Senilní demence – degenerativní onemocnění mozku vyskytující se zejména u lidí nad 65 let (viz neurodegenerativní onemocnění mozku)
Sinusitída (Zápal dutin) –  zánětlivé onemocnění sliznice nosních dutin (paranasálni sinus). Sinus jsou párové, otevřené dutiny, které se nacházejí v dutých kostech obličeje a vyúsťují do dutiny nosu.
Skleróza Multiplex – Laterálna skleróza – nervově degenerativní onemocnění
Skolióza –ortopedické onemocnění charakterizované vychýlením páteře
Schizofrénie – psychiatrická diagnóza označující často chronickou duševní nemoc, různě ovlivňující chování, myšlení a emoce
Spánková apnoe – porucha dýchání během spánku
Spinální stenóza – obecně definována jako zúžení spinálního kanálu a otvorů pro vystupující nervy z míchy (míšních kanálků)
Sturge-Weberov syndróm (SWS) – je vrozená vývojová anomálie mozkové části neuroektodermu s kožním angiómom na tváři
Svalové spasmy – chronické svalové křeče
Svalová dystrofie – genetické onemocnění svalů (vid i CDKL5)
Svalová spasticita (křeče) – je porucha nervového a svalového systému Vašeho těla.
Syndróm karpálního tunelu – onemocnění, jehož příčinou je stisknutí tzv. středového nervu – nervus medianus – v oblasti zápěstí, čímž dochází k poruše toku, prokrvení nervu.
Syndrom neklidných nohou – se považuje za senzitivní-motorickou poruchu centrálního nervového systému
Syndrom vyhoření (Cerebral salt-wasting syndrome CSWS) 

T

Tabáková závislost  – léčba závislosti na tabákových výrobků
Tardévna dyskineze (TD) – charakterizované rytmickými mimovolními pohyby, především jazyka a / nebo obličeje, obvykle po dlouhodobém podávání léků skupin neuroleptik


Tendosynovitida – zánětlivé onemocnění šlach
Tietze syndrom (zánět hrudní kosti) – Onemocnění způsobující ztluštění chrupavek žeber v místech úponu žeber na hrudní kost. V tomto případě dochází k bolesti, která vyzařuje až do ramen a zad.
Tinitus (hučení v uších) – je slyšení zvuků v uchu jiných než těch, které přicházejí zvenčí. Zvuky mohou v různých intervalech sílit nebo slábnout. V poslední době trpí tímto psychicky náročným onemocněním, majícím často za následek deprese či nespavost stále více lidí.
Tourettův syndrom – vrozené neurologicko-psychiatrické onemocnění projevující se tiky a záškuby těch nejrozmanitějších podob.
Trichotillománia (vytrhávání vlasů) – je chorobná posedlost vytahovat si pod vlivem stresu chlupy a vlasy na těle

U

Ulcerózní kolitida – onemocnění, které způsobuje zánět (otok a bolest) vnitřní sliznice tlustého střeva nebo konečníku

V

Virová hepatitida – je souhrnné označení pro šest virových chorob – hepatitidu A, B, C, D, E a G. Jejich společným znakem je poškození jater zánětem a podobný klinický obraz. Jsou vyvolávány primárně hepatotropnými (játra škodícím) viry.
Vrozená Hypotyreóza – snížení funkce štítné žlázy

Z

Zánět očních spojivek – vysoce nakažlivá virová forma onemocnění očních spojivek
Zánětlivé onemocnění střev – různé druhy zánětlivých onemocnění trávicího traktu
Zánětlivá onemocnění žaludku
Zácpa –  porucha střevního vyprazdňování, které je ztíženo, případně delší dobu chybí
Závislost na opiátech  fyzická závislost na opiátech a opioidních lécích
Závislost na kokaíne – léčba lidí závislých na kokainu
Závislost na sedativech  – chorobná závislost na určitém typu léků – konopí dokáže nahradit většinu léků tlumících bolest
Žaludeční nevolnosti – různé chorobné bolesti související s trávicím traktem
Žloutenka typu C – vírusové onemocnění

 https://www.cbdkonopi.cz/