Váš Endokanabinoidní Systému

The Endocannabinoid System

Jakmile došlo k objevu THC a CBD, vědci se začali zajímat o to, jak mohou tyto molekuly navodit své jedinečné účinky v našem těle. Po letech výzkumu došlo k objevu obrovské sítě buněčných receptorů. Tato síť se nazývá endokanabinoidní systém (EKS).

Tento revoluční objev pomohl k identifikaci toho, jak kanabinoidy fungují a také díky němu došlo k objevu sofistikovaného fyziologického systému, který napomáhá našemu tělu udržet homeostázi.

Z ČEHO SE ENDOKANABINOIDNÍ SYSTÉM SKLÁDÁ?

Vědcům se podařilo identifikovat tři klíčové elementy, ze kterých je endokanabinoidní systém tvořen. Jedná se o endokanabinoidy, kanabinoidní receptory a enzymy.

 • Endokanabinoidy jsou syntetizovány v našem těle a plní funkci signalizačních molekul tím, že se vážou na receptory v EKS. "Endo" znamená "uvnitř" a "kanabinoid" odkazuje na jakoukoliv molekulu, která umí aktivovat tyto receptory. Dva hlavní endokanabinoidy[1] v našem těle jsou anandamid a 2-AG.
 • Endokanabinoidní systém se skládá ze dvou hlavních receptorů: CB1 a CB2. Tato vazebná místa můžeme nalézt na mnoha buňkách po celém našem těle. Různé kanabinoidy (endokanabinoidy, fytokanabinoidy a syntetické kanabinoidy) se vážou, blokují a nebo modulují aktivitu těchto receptorů. Vědci si také myslí, že TRPV1 (přechodně potenciální vaniloidní receptor jedna z anglického - transient receptor potential vanilloid one) je také součástí této sítě, jelikož se na něj může navázat CBD, THC a anandamid.
 • Enzymy jsou proteiny, které mají za úkol katalyzovat chemické reakce. Endokanabinoidní systém obsahuje enzymy, které stojí za syntézou i rozkladem endokanabinoidů. Amidohydroláza mastných kyselin (FAAH) je jedním z hlavních enzymů v tomto systému a její prací je rozklad anandamidu.

KANABINOIDNÍ RECEPTORY: KDE JE MŮŽEME NALÉZT A CO DĚLAJÍ

Kanabinoidní receptory hrají fundamentální roli ve funkci endokanabinoidního systému. Tyto receptory napomáhají s předáním zpráv od endokanabinoidů z jedné buňky do druhé a také z vnějšku buňky dovnitř buňky. O jejich umístění a funkci se dozvíte více níže.

KDE MŮŽEME NALÉZT RECEPTOR CB1?

Receptory CB1 se převážně nacházejí v celém nervovém systému, ale zdá se, že jsou obsaženy i v dalších oblastech. Prozatím se vědcům podařilo identifikovat receptory CB1 v těchto oblastech:

 • Mozek
 • Mícha
 • Tukové buňky
 • Játra
 • Slinivka břišní
 • Kosterní svalstvo
 • Gastrointestinální trakt
 • Rozmnožovací systém

KDE MŮŽEME NALÉZT RECEPTORY CB2?

Méně prozkoumané receptory CB2 můžeme nalézt v menším množství po celém našem těle. Tato vazebná místa jsou převážně obsažena v imunitním systému, ale v menších koncentracích se nacházejí i v dalších důležitých oblastech našeho těla. Vědcům se podařilo identifikovat receptory CB2 v těchto oblastech:

 • Imunitní buňky
 • Gastrointestinální trakt
 • Játra
 • Tukové buňky
 • Kosti
 • Rozmnožovací systém

PROČ MÁME KANABINOIDNÍ RECEPTORY?

Kanabinoidní receptory jsou obsaženy v buněčných membránách v různých buňkách po celém našem těle. Představte si, že na jedné straně máte mimobuněčný prostor a na straně druhé je vnitřek buňky. Membrána funguje jako ochranná bariéra a receptory odpovídají na přítomnost chemikálií mimo buňku.

Jakmile se kanabinoid naváže na kanabinoidní receptor, dojde k vyslání signálu do vnitřku buňky a to způsobí dočasnou změnu ve funkci buňky. Lokace receptoru nám často napovídá, jaký proces tento receptor ovlivňuje.

Kanabinoidní receptory figurují jako prostředníci mezi mimobuněčným prostorem a vnitřkem buňky. Jakmile dojde k jejich aktivaci, mohou kanabinoidní receptory spustit kaskádu, která změní buněčnou aktivitu a spustí kolektivní posun ke stavu rovnováhy.

JAKÁ JE FUNKCE ENDOKANABINOIDNÍHO SYSTÉMU?

Vědci zabývající se výzkumem konopí považují endokanabinoidní systém za regulátor homeostáze[2]. To znamená, že nám pomáhá zaručit bezproblémový chod dalších procesů. Neurony dokonce zpětně zasílají kanabinoidy[3] k receptorům přes synaptický prostor, aby si řekly, jakou chemikálii chtějí obdržet.

Jako příklad homeostáze použijeme tělesnou teplotu. Pokud se dostane na příliš vysokou nebo nízkou hladinu, naše fyzické funkce přestanou správně fungovat. Naše tělo tedy neustále pracuje na tom, aby udrželo naši tělesnou teplotu mezi 36-37°C.

Všechny naše tělesné systémy existují v konstantním stavu fyzické rovnováhy a endokanabinoidy napomáhají s mediací tohoto stavu podle potřeby. Endokanabinoidní systém hraje modulační[4] roli v následujících systémech:

 • Centrální a periferní nervová soustava
 • Endokrinní systém
 • Tkáně imunitního systému
 • Metabolismus

JAK THC INTERAGUJE S ENDOKANABINOIDNÍM SYSTÉMEM?

Fytokanabinoidy mají často velice podobnou molekulární strukturu s našimi endokanabinoidy. THC je velice podobné anandamidu, díky čemuž je schopné se navázat a stimulovat tak receptory CB1 a CB2.

Většina moderních konopných odrůd byla šlechtěna tak, aby tyto odrůdy produkovaly THC jako hlavní kanabinoid. THC své psychotropní účinky navozuje tak, že se naváže na receptory CB1 v naší centrální nervové soustavě, což vede k nárůstu hladiny dopaminu a k dalším, fyziologickým změnám.

Nicméně THC i anandamid aktivují receptor CB1 pouze částečně. Vědcům se také podařilo vytvořit syntetickou formu THC, která aktivuje tato receptorová místa s daleko silnější a často nežádoucí silou. THC se také váže na receptor CB2, kde funguje jako částečný agonista.

JAK CBD INTERAGUJE S ENDOKANABINOIDNÍM SYSTÉMEM?

Na rozdíl od THC, CBD má nízkou vazebnou afinitu k receptorům CB1 a CB2. Ve skutečnosti došlo k objevu, že v přítomnosti již malého množství THC, CBD blokuje receptory CB1[5] a může tak snížit psychoaktivní účinky THC.

CBD se také váže na receptory TRPV1, což jsou místa, která jsou více či méně zahrnuta v endokanabinoidním systému. Pokud dojde k aktivaci tohoto receptoru několika molekulami, dochází k ovlivnění řady fyziologických procesů.

CBD také nepřímo stimuluje receptory CB1 a CB2 a to zvyšováním hladiny anandamidu v séru. Je to způsobeno tím, že tento kanabinoid nejspíše inhibuje enzym FAAH, který normálně rozkládá enzym anandamid a z toho důvodu můžeme CBD označit za inhibitor zpětného vychytávání anandamidu.

Šlechtitelé investovali obrovské množství času k vyšlechtění vysoce kvalitních CBD odrůd.

 

 JAK STIMULOVAT ENDOKANABINOIDNÍ SYSTÉM

Endokanabinoidní systém hraje fundamentální roli v udržování našeho těla v rovnováze. Co se ale stane, když je endokanabinoidní systém takzvaně vyveden z míry? Vědci naznačují, že každý člověk má pro své tělo stanovenou optimální hladinu endokanabinoidů[6].

Nedostatek endokanabinoidů v těle může vést ke stavu, který nazýváme jako klinická deficience endokanabinoidů (CECD). Jak můžeme tedy udržet náš endokanabinoidní systém v optimálním stavu? Inu, existuje několik jednoduchých a přírodních způsobů, jak podpořit svůj EKS:

 • Fytokanabinoidy: Jak jsme již zmínili, kanabinoidy jako je THC nebo CBD mohou ovlivnit kanabinoidní receptory. Výzkumy naznačují, že užívání kanabinoidů může pomoci v případě nízkého obsahu endokanabinoidů v těle.
 • Aerobní cvičení: Běh a cyklistika můžou pomoci zvýšit hladinu anandamidu[7] v mozku. Znáte takový ten pocit štěstí po dlouhém běhu? Tento pocit je také znám jako "runner's high" a vědci tento popis připisují působení endogenních opioidů. Je možné, že anandamid by mohl stát za těmito příjemnými pocity. Inu jeho název pochází ze Sanskrtu, kde slovo "anandamid" znamená "blaho".
 • Omega mastné kyseliny: Mohlo by stravování pomoci s nízkou hladinou endokanabinoidů? Naše tělo vyžaduje nenasycené mastné kyseliny omega-3 k syntéze endokanabinoidů[8]. Mezi jídla s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin patří ryby, konopná semínka, lněná semínka, chia semínka a kaviár.
 • Karyofylen: Tento terpen můžeme nalézt v mnohých bylinkách (a konopí). Karyofylen je také kanabinoidem, který se přímo váže na receptor CB2. Mechanismus účinku[9] této molekuly uklidňuje nervy a zlepšuje náladu. Karyofylen je ve velké míře obsažen v rozmarýnu, černém pepři, chmelu, hřebíčku a oreganu.
 • Další kanabinoidy: Konopí produkuje přes 100 kanabinoidů. Nicméně další rostliny[10] také obsahují tyto sloučeniny. Zde je seznam těch nejpopulárnějších:
 • Lanýže: anandamid (CB1, CB2)
 • Echinacea: alkamid (CB2)
 • Maca: macamid (CB1)
 • Kava: yangonin (CB1)
 • Chilli papričky: kapsaicin (TRPV1)
 • Černý pepř: piperin (TRPV1)
 • Zázvor: gingerol a zingeron (TRPV1)
 • Kakao: N-oleoylethanolamin a N-linoleoylethanolamin (inhibují FAAH)