MCT olej a hubnutí

MCT tuky a redukce tukové hmoty

 

Odlišnosti v metabolismu MCT tuků poukazují na možnost jejich využití při redukci
tukové hmoty. Jsou vstřebávány rychle a dostávají se přímo do jater, kde podléhají rychlé
a neomezené oxidaci. Vědecké studie prokázaly, že příjem MCT tuků může přispívat
ke zvýšenému energetickému výdeji. Dále vzniknul předpoklad, že by díky jejich rychlému
metabolismu mohly navozovat dřívější pocit sytosti a tím zabránit přejídání. 
Výskyt nadváhy a obezity roste po celém světě, proto jsou možnosti prevence nebo léčby
obezity v popředí zájmu. (51) Proběhlo mnoho studií, prostřednictvím kterých se vědci snažili
přijít na to, zda a jakým způsobem lze MCT tuky při redukci tukových zásob využít. Závěry
těchto studií se různí, většina z nich neprokázala významný efekt MCT tuků na dřívější
navození pocitu sytosti a tím snížení příjmu potravy. Byly však publikovány
pozitivní výsledky týkající se zvýšení energetického výdeje při podávání MCT, ve srovnání
s LCT tuky.  Přesný mechanismus působení není v současné době zcela objasněn.
 Předpokládá se, že zvýšení energetického výdeje je po konzumaci MCT tuků způsobeno
jejich rychlým vstřebáváním a následnou rychlou oxidací v játrech. MCT tuky přiváděné
v nadbytku, nepodléhají reesterifikaci a nejsou ukládány jako zásobní lipidy. Podléhají rychlé
β-oxidaci a indukují tvorbu ketolátek, teprve poté mohou podléhat reesterifikaci a být uloženy
jako zásobní tuky. Tento proces je energeticky náročný a přispívá tak k vyššímu
energetickému výdeji, než jaký byl zaznamenán po příjmu LCT tuků.
Využití MCT tuků jako substrátu podporujícího redukci tukové hmoty má svůj potenciál,
ale je potřeba dalších studií, které by jasně určily dávky potřebné k navození požadovaného
efektu. Kromě toho, neproběhlo dostatečné množství dlouhodobých studií, které by se
zabývaly potenciálními škodlivými účinky MCT tuků. Přesto bylo prokázáno aterogenní
působení MCT tuků při podávání v množství 70 g/den po dobu 21 dní.  Další
možností ve využití MCT tuků při redukci tukových zásob je proto jejich podávání
v kombinaci s oleji bohatými na omega-3 mastné kyseliny, popřípadě ve formě
strukturovaných lipidů. Tímto způsobem by mohly být sníženy negativní účinky MCT tuků
na lipidový profil při dlouhodobém podávání.

Znáte Bulletproof kávu? Zde recept : https://www.bulletproof.com/recipes/bulletproof-diet-recipes/bulletproof-coffee-recipe/

https://www.cbdkonopi.cz/mct-olej/