Čaga posiluje imunitu a chrání před viry

Chaga ( čaga ) zázračná medicinální houba ze Sibiře

Chaga, podobně jako jiné medicinální houby v sobě skrývá látky, které jednak posilují imunitní systém, a jednak látky, které působí přímo cytotoxicky. Jedná se hlavně o polysacharidy, lanostany a kyselinu betulinovou. Kyselina betulinová se v pokusech osvědčila v ničení zhoubných buněk u melonomu, vaječníků, leukémie, neurologických malignit ... 
U pokusů prováděné na buněčných kulturách bylo potvrzeno, že kyselina betulinová aktivuje apoptózu. Ovlivňuje mitochondrii, idukuje uvolnění cytochromu C díky aktivaci proapoptotických proteinů Bax a Bak. Navíc tato kyselina nemá toxické účinky. 

 

 Chaga je úspěšná v potírání mnoha virů, proti nimž často neexistuje jiná alternativa. Účinky Chagy byly sledovány na infikované buněčné kultuře; Chaga neměla žádný toxický efekt na buňky, měla na ně ochranný vliv, když byly infikovány HSV1. Na konci pokusu nebyla nalezena žádná virová DNA v infikovaných buňkách. Viry byly zničeny.

Chaga čaj

 

Chaga stimuluje imunitní systém, a to  beta glukany. Stimulační schopnosti byly testovány např. na kostní dření, obnovení její funkce, po cyklofosfamidem a alkylačními látkami provedené imunosupresi u myší. Když byla myším podávána Chaga, došlo již po 8. dni podávání Chagy k výraznému zvýšení tvorby imunitních. Obnovila se plně krvetvorba.

Antioxidační efekt a zpomalení stárnutí jdou ruku v ruce. Neboť volné radikály urychlují degenerativní procesy v organismu, poškozují buňky, jejich DNA. Prováděné pokusy potvrdily, že polysacharidy, flavonoidy i polyfenoly z Chagy jsou schopnými antioxidačními činidly. Vychytávají, redukují či neutralizují hydroxylové radikály, superoxidový aniont, peroxid vodíku ... 

Chaga břízy