CBD ZMÍRŇUJE ZÁNĚT DÝCHACÍCH CEST A FIBRÓZU

CBD zmírňuje zánět dýchacích cest a fibrózu

Studie hodnotila účinek CBD při zvrácení  remodelace dýchacích cest.

Studie hodnotila účinek CBD při zvrácení  remodelace dýchacích cest.

Astma je charakterizováno chronickým zánětem plic a hyperreaktivitou dýchacích cest. Je vážným problémem veřejného zdraví a v současnosti nejsou žádné účinné zákroky, které by mohly zvrátit remodelaci (strukturální přestavbu) dýchacích cest. Je známo, že CBD vykazuje imunomodulační účinky prostřednictvím aktivace kanabinoidních receptorů CB1 a CB2 umístěných v centrálním nervovém systému a buňkách imunitního systému.

Tato studie brazilských výzkumníků, která vyšla loni v odborném časopise European Journal of Pharmacology, byla navržena tak, aby vyhodnotila účinek CBD při zvrácení  remodelace dýchacích cest, jelikož jeho role ani mechanismus receptorů CB1 a CB2 nejsou zcela známé.

Metody a hodnocení

Alergické astma bylo navozeno u myší Balb/c imunizací ovalbuminem. Následně byla stanovena respirační mechanika, obsah kolagenních vláken v dýchacích cestách a alveolárních septech, hladiny cytokinů a exprese CB1 a CB2.

Podání CBD snížilo zánětlivý proces i proces remodelace v modelu alergického astmatu.

Kromě toho byla hodnocena korelace exprese proteinů CB1 a CB2 v indukovaném sputu (hlen vyvolaný inhalací roztoku NaCl, pozn. překl.) astmatických pacientů se zánětem dýchacích cest. Hodnocena byla taky funkčnost plic.

Pozitivní dopad

Podání CBD zmírnilo hyperreaktivitu dýchacích cest bez ohledu na dávku, kdežto statická elastance (smrštivost plic) byla snížena pouze při vysoké dávce.

 

Tyto výsledky byly doprovázeny snížením obsahu kolagenních vláken jak v dýchacích cestách, tak v alveolárních septech a taky snížením markerů souvisejících se zánětem v bronchoalveolární lavážní tekutině a v plicním homogenátu.

Mezi hladinami CB1 a funkčností plic u astmatických pacientů byla signifikantní negativní korelace.

Kanabidiol zmírnil hyperreaktivitu dýchacích cest bez ohledu na dávku.

Podání CBD snížilo zánětlivý proces i proces remodelace v modelu alergického astmatu. Mechanismus účinku se jeví být zprostředkován CB1/CB2 signalizací, ale tyto receptory mohou fungovat rozdílně při zánětu plic a remodelaci.

Zdroj: ncbi.nml.nih.gov/pubmed

 

 

Kolik kapek CBD užívat: https://www.cbdkonopi.cz/jak-uzivat-cbd/