CBD pomáhá v odvykání kouření

CBD a jeho vliv na množství vykouřených cigaret

Studie provedená na Londýnské univerzitě v roce 2014 vedená profesorkou C.J.A. Morgan se pokoušela zjistit zda malé dávky CBD mohou pomoci kuřákům překonat jejich závislost na nikotinu.

Do této studie bylo vybráno 24 účastníků ve věku 18-35 let (12 mužů a 12 žen). Studie byla prováděna tzv. dvojitě slepou metodou, což znamená, že účastníci ani doktoři přesně nevědí kdo dostává zkoumanocigaretyu látku a kdo jen placebo. Tímto je částečně eliminováno riziko zkreslení výsledků, ať už vědomím nebo nevědomím způsobem. Účastníci si během celého týdne před léčbou zapisovali počet vykouřených cigaret. Po týdnu byli rozděleni do dvou skupin kde každý z nich dostal inhalátor. Polovina skupiny obdržela CBD a druhá polovina placebo. Instrukce byly jasné, použijte inhalátor pokaždé jakmile budete cítit chuť na cigaretu.

Účastníci si samozřejmě zapisovali jak často inhalátor použili a jaké množství cigaret během celého týdne léčby vykouřili. Vědci také jednou denně zjišťovali, jak silná byla chuť zúčastněných během celého pokusu.

Kanabidiol (CBD) může pomoci snížit počet vykouřených cigaret

Podle výsledků této studie, došlo u skupiny užívající CBD k výraznému poklesu vykouřených cigaret za den. To se bohužel nedá říct o skupině užívající placebo, kde nedošlo k žádné větší změně oproti předchozím výsledkům.

Zajímavé ale na této studii bylo, že po snížení spotřeby cigaret nedošlo k téměř žádnému zvýšení chuti na další cigaretu. Zvýšená nebo až nezvladatelná chuť na cigaretu je přitom velmi často jeden z abstinenčních příznaků při odvykání kouření.

Závěr

Samozřejmě bude ještě potřeba spousty studií na větším počtu kuřáků, abychom mohli s jistotou říci, že CBD dokáže pomoci lidem přestat kouřit a tak je potřeba brát tyto studie s jistou rezervou.
Na druhou stranu, bylo již několikrát prokázáno, že CBD funguje také jako stabilizátor nálady, pomáhá od nevolností a dalších potíží, které jsou průběhem velmi podobné některým abstinenčním příznakům vysazení nikotinu. Studie tedy předpokládá, že inhalací CBD by mohl být zlehčen průběh některých abstinenčních příznaků způsobených vysazením nikotinu a tím i ulehčeno celé odvykání.

Zdroj: www.medicaljane.comwww.kurakova-plice.cz